GFXpixel.info - PHP-Fusion themes design Lipiec 29 2021 10:22:47
Nawigacja
· Strona główna
· Sołtys
· Strona Facebook
· Gmina Kórnik
· Dojazd do Koninka
· Artykuły mieszkańców
· Galeria zdjęć
· Do pobrania
· Stacja Meteo
· Banery
· Regulamin
· FAQ
· Linki
· Kontakt
· Szukaj
Monitoring Powietrza

Rada Sołecka

PolecamyOstatnie artykuły
· Renowacja kapliczki ...
· Usunięcie niebezpiec...
· Płyty z I Komunii Św.
· SPRZĄTANIE LASU W KO...
· Wesołego Alleluja !!!
Regulamin Serwisu i Forum

§1


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Właścicielem Forum KONINKO jest www.koninko.pl.

2.Forum KONINKO ma charakter niekomercyjny - korzystanie z niego jest darmowe.

3.Regulamin dotyczy osób rejestrujących się w serwisie i korzystających z Forum internetowego KONINKO zwanego dalej Forum bądź Forum dyskusyjnym.

4.Regulamin dotyczy także osób anonimowych, które nie posiadają Konta w serwisie, lecz mimo tego korzystają z serwisu lub Forum dyskusyjnego.

5.Wszelkie roszczenia Użytkowników Forum wynikające z nieznajomości postanowień Regulaminu nie będą uwzględniane.

6.Forum KONINKO został stworzony celem wymiany wiedzy, doświadczeń i problemów  związanych z miejscowością Koninko.

7.Portal jest miejscem dla osób poszukujących wiedzy, porad, jak i dla osób, które chciałyby lub planują zostać mieszkańcem naszej miejscowości.

8.Portal KONINKO nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących systemy informatyczne serwisu (dostawca serwera, na którym znajduje się serwis i Forum dyskusyjne oraz łączy internetowych), jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów serwisu i Forum dyskusyjnego, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.

9.Portal KONINKO nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu i Forum dyskusyjnego zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych czy też zaistniałych z innych przyczyn nie leżących po stronie portalu.


§2


WARUNKI REJESTRACJI

1.Administratorzy i Moderatorzy podejmą starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej. Ponieważ bieżący nadzór nad treściami wpisywanych przez użytkowników wiadomości jest niemożliwy Właściciel Wortalu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w późniejszym czasie. Użytkownik Forum wyraża zgodę, że zawartość każdego postu na tym Forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie Administratorów, Moderatorów czy Webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.

2.Zabrania się pisać obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby posty i inne wiadomości. Zabrania się Użytkownikom Forum zamieszczania komentarzy niezgodnych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub naruszających dobra osobiste osób trzecich. Złamanie tej zasady może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy Użytkowników wraz z powiadomieniem odpowiednich jednostek organizacyjnych właściwych organów państwowych. Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP Użytkowników.

3.Webmaster, Administrator i Moderatorzy tego Forum mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili, jeśli zajdzie taka potrzeba.

4.Użytkownik wyraża zgodę, że wszystkie informacje, które umieszcza na Forum będą przechowywane w Bazie Danych. Informacje te nie będą podawane bez wyrażenia zgody Użytkownika żadnym podmiotom trzecim, jednakże Webmaster, Administrator i Moderatorzy nie będą obarczeni odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych.

5.Skrypt tego Forum wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze. Cookies nie zawierają żadnych informacji, które podał Użytkownik i służą jedynie ułatwieniu korzystania z Forum. Adres e-mail jest wykorzystywany jedynie dla potwierdzenia podanych informacji oraz Hasła (i dla przesłania nowego Hasła, gdybyś zapomniał stare) oraz w celu informowania o zmianach w funkcjonowaniu portalu KONINKO

6.Zabrania się również zamieszczania komentarzy obraźliwych dla Redakcji Forum oraz pod adresem Partnerów, ich właściciela i pracowników oraz innych członków społeczności Forum.

7.Jeżeli Użytkownik Forum zamieści komentarz, o jakim mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu, zostanie on usunięty lub ocenzurowany przez Moderatora Forum.

8.Wszelkie komentarze i opinie Użytkowników Forum zamieszczone na stronie Forum KONINKO stanowią własność ich autorów i Właściciel Forum KONINKO nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany. W związku z powyższym wszelkie roszczenia związane z zamieszczonymi komentarzami lub opiniami mogą być kierowane wyłącznie i bezpośrednio do Użytkownika Forum, który zamieścił dany komentarz lub opinię.

9.Udzielanie porad uznanych za szkodliwe podlega regulaminowym restrykcjom.

10.Od osoby rejestrującej wymaga się:

10.1. Podania w Formularzu Rejestracyjnym prawidłowego adresu e-mail.

10.2 Dbanie o dobro serwisu i wykorzystywania go wyłącznie w celach do tego przeznaczonych.

11.Serwis zobowiązuje się do nieudzielania informacji na temat danych osobowych osoby rejestrującej (w tym adresu e-mail) osobom trzecim, chyba że wymóg taki wynika z prawomocnego orzeczenia właściwych organów czy instytucji

12.Serwis zastrzega sobie prawo do skasowania Konta bez poinformowania o tym Użytkownika oraz bez podania przyczyny.

13.Osoba rejestrująca zgadza się na otrzymywanie informacji dotyczących serwisu i działalności Portalu KONINKO drogą poczty elektronicznej.


§3


KONTO UŻYTKOWNIKA FORUM

1.Rejestracja Konta Użytkownika równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu Forum (w tym z Polityką Prywatności i Regulaminem Portalu).

2.Konta Użytkowników nieaktywnych (0 postów) lub nieaktywowanych nie będą usuwane.

3.Łamanie Regulaminu doprowadzić może do blokady Konta (w przypadku najpoważniejszych uchybień).

4.Portal KONINKO nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa braku dostępności do Konta Użytkownika czy też utratę danych na nim przechowywanych.

5.Użytkownik może wnioskować o usunięcie Konta wyłącznie w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres admin@koninko.pl  Wiadomość musi zawierać w tytule Login, w treści prośbę o usunięcie Konta oraz musi pochodzić z Konta e-mail przypisanego do Twojego Profilu na Forum. Wiadomości, które nie będą spełniały tych norm będą ignorowane.

6.Podczas przeglądania stron serwisu, w celach statystycznych notowane są takie informacje jak:

6.1.IP odwiedzającego stronę

6.2.System operacyjny

6.3.Przeglądarka WWW

6.4.Jeżeli korzystasz z serwisu, na Twój komputer wysyłane zostaje "ciastko"(cookie), zawierające unikalne ID Twojej sesji.

6.5.Jeżeli jesteś zalogowany, na Twój komputer wysyłane zostaje ciastko (cookie), dzięki czemu po kolejnym wejściu na stronę jesteś rozpoznawany przez nasz system.

6.6.W czasie uczestniczenia w dyskusji na Forum, notowany jest Twój adres IP, celem zabezpieczenia przed spamem.


§4


ZACHOWANIA ZAKAZANE

1.Na Forum niedopuszczalne jest publikowanie treści niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem oraz podstawowymi zasadami etyczno-moralnymi (np. propagujących pornografię, alkoholizm, narkomanię, przemoc lub inne patologie życia społecznego oraz umieszczanie treści powszechnie uznanych za wulgarne).

2.Zamieszczanie odnośników do zewnętrznych stron. Szczególnie niedopuszczalne jest tworzenie nowego tematu celem zareklamowania strony. Naruszenie tego podpunktu może skutkować ostrzeżeniem lub też usunięciem Konta.

3.Obrażanie innych Użytkowników oraz prowokowanie sytuacji konfliktowych.

4.Spamowanie, propagacja tzw. "łańcuszków", rozpowszechnianie każdej treści noszącej znamiona komercyjności, mającej zachęcić do zakupu usługi bądź produktu określonej i jednocześnie nie mającego wyraźnego, bezpośredniego związku z dyskusją prowadzoną w danym temacie.

5.Zamieszczanie zewnętrznych plików graficznych lub odnośników o zbyt dużych wymiarach, powodujących nieprawidłowy wygląd Forum.

6.Stosowanie naprzemiennie dużych i małych liter, pisanie wersalikami,w celu wyróżnienia tekstu i zwrócenia na niego większej uwagi (np. FoRuM sCiEnCe SeRvIs,!!). Stosowanie takiego sposobu pisania obniża kulturę języka. Każdorazowe niezastosowanie się do tego punktu będzie karane ostrzeżeniem. W przypadku nagminnego powtarzania takiego stylu pisania, Użytkownik zostanie usunięty z Forum.


§5


OSTRZEŻENIA FORUM

1.Ostrzeżenia stanowią rodzaj kary dla Użytkownika. Nakładane są w przypadkach uznanych przez nas za poważniejsze odstępstwo od Regulaminu Forum.

2.USTANOWIENIA OSTRZEŻEŃ:

2.1 Właściciel portalu KONINKO zastrzega sobie prawo do ustanowienia ostrzeżeń dla Użytkowników Forum.

2.1.1 Użytkownik Forum po otrzymaniu trzech ostrzeń, zostanie przez Właściciela Portalu zablokowany w pisaniu postów na Forum portalu KONINKO

2.1.2 Użytkownik Forum po otrzymaniu pięciu ostrzeżeń, zostanie przez Właściela Portalu usunięty.

2.1.3 Otrzymane ostrzeżenia przez Użytkownika mają ważność 90 dni.

2.1.4 Moderatorzy Wortalu zastrzegają sobie prawo do udzielania ostrzeżeń.

2.1.5 Moderatorzy Wortalu zastrzegają sobie prawo do udzielania maksymalnie 5 ostrzeżeń.


§6


NADZÓR NAD FORUM

1.Opiekę nad Forum sprawują wyznaczeni do tego celu przez Administratora: Moderatorzy.

2.Funkcja Moderatora jest przyznawana przez Administratora Forum.

3.Administrator zastrzega sobie prawo modyfikacji, zmiany, wstrzymania publikacji bądź usunięcia wszelkich treści wprowadzonych do Forum bez podania przyczyny.

4.Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczenie przez Użytkowników danych niezgodnych z prawdą.

5.Administrator jako zarządca Forum dołoży wszelkich starań, aby Forum oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

6.Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Forum w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

7.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Forum zgromadzonych w systemach komputerowych, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.


§7

1.Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. Użytkownicy Wortalu są informowani o tym fakcie poprzez wysłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres e-mail Użytkownika Forum. Akceptacja nowego Regulaminu może nastąpić poprzez nieprzesyłanie informacji o niezaakceptowaniu nowego Regulaminu na adres w czasie 72 godzin od pierwszego zalogowania Użytkownika po zmianie Regulaminu, jak również napisanie postu, które równoznaczne jest z jego jednoczesną akceptacją. Brak akceptacji nowego Regulaminu wyrażony poprzez przesłanie informacji na adres e-mail równoznaczne jest z usunięciem Konta.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2010

>
 
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnie Obrazy
Nasza Parafia

Polecamy